Шукати в цьому блозі

середа, 25 квітня 2012 р.


Організація виховної та позакласної роботи в школі
  
Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. Пріоритетним у виховній роботі школи є:
  
- реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
  
- залучення молоді до національної та світової культури;
  
- збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
  
- виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
  
- забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.
  
Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.